Drivers Motivation

Drivers Motivation

EXTRA SERVICE

Er starten steeds meer deelinitiatieven rond verzamelkantoren, appartementencomplexen en overige communities. Veelal zeer succesvol vanaf het begin, maar soms zorgt de verhuizing van bewoners, de locatie of de beschikbaarheid van de voertuigen dat het succes niet kan worden vastgehouden. 

DriversDesk kan dan een oplossing bieden. Wij ondersteunen alle vormen van deelinitiatieven bij het optimaliseren van het deelgebruik binnen de verschillende gesloten communities.

DriversDesk

Activiteiten

DriversDesk heeft een programma ontwikkeld, waarbij uw mobiliteitsregelingen optimaal én blijvend worden benut.  

Ons doel is een Win-Win situatie te creëren voor iedereen.